Get Adobe Flash player

O nás

Naše mateřská škola DUHA je umístěna v klidné části obce Vendryně. Vede k ní pouze jedna příjezdová cesta, a proto není zatěžována přílišným dopravním ruchem.
Budova MŠ je dvoupodlažní a v několika posledních letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Na počátku byla výměna oken a dveří, následovalo postupné obnovení elektroinstalace, přístavba nové třídy, zateplení a nová omítka celé budovy, renovace kuchyně i rozšíření parkoviště u MŠ. 
 
Donedávna byla školka pouze trojtřídní, ale pro velký počet přihlášených dětí byla otevřena třída čtvrtá v prostorách nové přístavby. Jednotlivé třídy mají své názvy a děti jsou do nich rozdělovány podle věku. BERUŠKY, MOTÝLCI, VČELIČKY i BROUČCI (názvy jednotlivých tříd) mají k dispozici své vlastní rozlehlé prostory s hernou, třídou, šatnou, sociálním zařízením a kuchyňkou pro výdej jídel. Všechny třídy jsou jedinečné svou výzdobou, vybavením, ale také aktivitami a činnostmi, které odpovídají věku dětí.
Nedílnou součástí naší mateřské školy je rozsáhlá oplocená školní zahrada, kterou s dětmi využíváme celoročně. Je osázená jehličnatými a listnatými stromy, které děti mohou používat jako přírodní průlezky a úkryty při svých hrách. Nacházejí se zde také pískoviště, víceúčelové atrakce, pružinová houpadla, kreslící tabule i přírodní svah určen k letním i zimním radovánkách. Mateřská škola má vlastní školní kuchyň, ředitelnu, sborovnu, kancelář pro vedoucí jídelny a účetní. V části budovy se také nachází MŠ s polským vyučujícím jazykem (jako samostatný právní subjekt), které náleží část školní zahrady.

PROVOZ MŠ

Provoz mateřské školy  začíná od 6.30 hodin ve třídě VČELIČEK, kde se scházejí děti všech tříd.        
Ostatní třídy (MOTÝLCI, BROUČCI a BERUŠKY) se otevírají v 7.00 hodin. 
Provoz MŠ je ve všech třídách do 15.30 hodin. Od 15.30 do 16.00 jsou děti ve třídě Včeliček.

ORGANIZACE DNE

  6.30 - 8.15 Příchod dětí do MŠ, ranní hry dle volby a přání dětí

  8.15 - 9.00 Hygiena, dopolední svačina

  9.00 - 9.45 Didakticky cílené činnosti (řízené i spontánní učení), pohybové aktivity, jazykové chvilky

  9.45 - 11.30 Pobyt venku, náhradní činnosti

 11.30 - 12.00 Hygiena, oběd

 12.00 - 14.00 Hygiena, odpočinek

 14.00 - 16.00 Odpolední svačinka, odpolední hry a zájmové činnosti (15.30 - 16.00 u Včeliček)

Stanoveným režimem je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád. Ten je však flexibilní a přizpůsobuje se potřebám a věkovým zvláštnostem dětí. Poměr řízených a spontánních aktivit je vyvážený.

Co nás čeká?

22 čvn 2024
Zahradní slavnost

Fotogalerie

Kontakty

Adresa
Mateřská školka Vedryně č.1
73994 Vendryně

Telefon
školka: 558 554 351
jídelna: 558 554 353

Přihlášení